Услуги свързани с участието в обществени поръчки

ИТАМ ЕООД и екипа от професионалисти с който работи,предлага на клиентите си правилната услуга и консултации свързани с търсенето и намирането на подходящи обществени поръчки за участие в търговете на територията на България.

 Тъй като си даваме сметка за сериозната и професионална работа,свързана с разработването и участието в обществените поръчки,намирането на подходящи партньори за осъществяването им,ИТАМ ЕООД предлага своите консултантски услуги за да спести на клиентите си енергия и усилия в първоначалната фаза на развитието на  проектите. Така сме в състояние да позволим на клиента ,веднъж взел решение за участие в търговете,да  успее да събере нужните документи и гаранции за участие,както и да избере ,при необходимост, потенциални асоциации за партньори.

 Не на последно място,ИТАМ ЕООД предлага на своите клиенти помощ при  намирането на подходящо ,облекчено финансиране,необходимо за инвестициите на територията на България.

За Контакти