Технически и административни услуги

ИТАМ ЕООД предлага своя опит и помощ за всички технически и административни изисквания,необходими на клиентите за да стартират своя бизнес .

Благодарение на своите сътрудници и консултанти ИТАМ ЕООД е в състояние да помогне на клиента при управлението на недвижимости,както и за намирането на подходящи производствени мощности,нови или употребявани.